ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
จอมศรีพิทยาคาร ชื่อกล่าวขานเป็นสถาบันอันยิ่งใหญ่
เลื่องระบือทั้งชื่อระเบียบวินัย เกริกเกรียงไกรศิลปวิทยา
จอมศรีพิทยาคาร เด่นตระกานคือสถาบันการศึกษา
เชิดชูไทยรักชาติศาสน์กษัตรา วิทยาเก่งกล้าคู่คุณธรรม
* เขียวขาวนั้นเป็นที่หนึ่ง พวกเราจึงล้วนเป็นผู้นำ
กีฬาเด่นเน้นวินัยใฝ่คุณธรรม ก้าวนำสัมพันธ์ชุมชน
จอมศรีพิทยาคาร ศิษย์อาจารย์ใจประสานกันทุกคน
เพื่อ จ.พ. พร้อมใจไม่สับสน เราอดทนเพียรสร้างทางความดี
จอมศรีพิทยาคาร เป็นตำนานคู่ถิ่นฐานอุดรธานี
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี ชีพยอมพลีเพื่อจอมศรีพิทยาคาร (ซ้ำ *) 
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.42 MB