ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
24-25 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทางโรงเรียนได้ให้ผู้ปกครองรับฟังแนวทางปฏิบัติเรื่องต่างๆจากท่านผู้อำนวยการ และคุณครูจากฝ่ายงานทั้งหมด เพื่อที่นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติร่วมกันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมและมีการเว้นระยะห่างตามหลัก social distancing เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคน
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,14:49   อ่าน 287 ครั้ง