ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน
          ด้วยโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต
20 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา ซึ่งจ้างจากเงินนอกงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือก  เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562,13:21   อ่าน 3753 ครั้ง