ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
กิจกรรมร่วมสนุก วิชาคอมพิวเตอร์ ม.6/1
โพสโดย
Ranger

ตอบคำถามต่อไปนี้
1. เว็บไซต์ คืออะไร
2. เว็บเพจคืออะไร
3. โฮมเพจคืออะไร
3 ข้อ 3 คะแนน 

10 คนแรกเท่านั้น

โพสโดย : Ranger
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:16 น.
ความเห็นที่ 38
โพสโดย
Areeye

    โฮมเพจ (Home Page)
       โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและเรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตรสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงามและน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย

      เว็บเพจ (Web Page)
          
เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตรสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้

     เว็บไซต์ (Web Site)
           เว็บไซต์ คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ ( ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ ) โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆไว้แล้ว (Domain Name) เช่น http://www.geocities.com , http://www.sanook.com , http://www.yahoo.com เป็นต้น

view(50498)
โพสโดย : Areeye
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,11:24 น.
ความเห็นที่ 37
โพสโดย
ยุรนัน โสดา
เว็บไซต์ คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ ( ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ ) โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆไว้แล้ว (Domain Name) เช่น http://www.geocities.com ,http://www.sanook.com http://www.yahoo.com เป็นต้น

   
   เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตรสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้

       โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและเรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตรสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงามและน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย
นายยุรนัน  โสดา ชั้น ม.6/1
โพสโดย : ยุรนัน โสดา
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,11:14 น.
ความเห็นที่ 36
เว็บไซต์ คือ ชื่อเรียกหรือที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
เว็บเพจ คือ หน้าแต่ละหน้าที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน
โฮมเพจ คือ หน้าแรกที่เข้าสู่เว็บไซต์นั้น ๆ 
 
 น.ส. กองแก้ว  ผมอินทร์  ชั้น ม.6/1 
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,11:11 น.
ความเห็นที่ 35
โพสโดย
ยุรนัน โสดา
โพสโดย : ยุรนัน โสดา
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,11:10 น.
ความเห็นที่ 34
โพสโดย
ยุรนัน โสดา
เว็บไซต์ คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ ( ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ ) โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆไว้แล้ว (Domain Name) เช่น http://www.geocities.com ,http://www.sanook.com http://www.yahoo.com เป็นต้น

       เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตรสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้

       โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและเรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตรสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงามและน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย
นายยุรนัน  โสดา
โพสโดย : ยุรนัน โสดา
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,11:08 น.
ความเห็นที่ 33
โพสโดย
บัวแก้ว
เว็บไวซล์ คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่างเช่นภาพ เสียง
โพสโดย : บัวแก้ว
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,11:04 น.
ความเห็นที่ 32
โพสโดย
ยุรนัน โสดา
 เว็บไซต์ คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ ( ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ ) โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆไว้แล้ว (Domain Name) เช่น http://www.geocities.com ,http://www.sanook.com http://www.yahoo.com เป็นต้น

       เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตรสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้

       โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและเรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตรสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงามและน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย
โพสโดย : ยุรนัน โสดา
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,11:04 น.
ความเห็นที่ 31
1.เว็บไซต์หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ


2. เว็บเพจหรือ หน้าเว็บ หมายถึง หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์ ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งาน

โดยทั่วไป เว็บเพจส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเอกสาร HTML หรือ XHTML


3.โฮมเพจ (home page) หมายถึง เว็บเพจหน้าแรกที่ปรากฏของแต่ละเว็บไซต์

IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:50 น.
ความเห็นที่ 30

เว็บเพจ   หมายถึง หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์ ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งานโดยทั่วไป เว็บเพจส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเอกสารHTML

เว็บไซตหมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ 

โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซต์ เมื่อเปิดเว็บไซต์นั้นขึ้นมา 

น.ส. อรทัย  บ้านกลาง  ม.6/1

IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:50 น.
ความเห็นที่ 29
เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารดิจิตอล ได้แก่่ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ หรือแม้กระทั่งเสียง โดยมีกาจัดทำในรูปแบบของ เว็บเพจ (Web Page) และหน้าแรกของเว็บเพจ เราเรียกว่า โฮมเพจ (Home Page) ในแต่ละเว็บไซต์ จะต้องมีหน้าเว็บเพจ อย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป (เพราะไม่อยากนั้น จะเรียกว่าเว็บเพจ แทนเว็บไซต์) ส่วนการเชื่อมโยงของหน้าเว็บ เราเรียกวา ลิงค์ (Link)นางสาวมนทิยา ชัยอามาตย์  ชั้น ม.6/1
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:46 น.
ความเห็นที่ 28

โฮมเพจ (Home Page)
       โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและเรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตรสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงามและน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย

      เว็บเพจ (Web Page)
           
เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตรสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้

     เว็บไซต์ (Web Site)
           เว็บไซต์ คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ ( ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ ) โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆไว้แล้ว (Domain Name) เช่น http://www.geocities.com ,http://www.sanook.com http://www.yahoo.com เป็นต้นนางสาวสุณีรักษ์ หาระคุณ ม.6/1

IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:46 น.
ความเห็นที่ 27
เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารดิจิตอล ได้แก่่ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ หรือแม้กระทั่งเสียง โดยมีกาจัดทำในรูปแบบของ
เว็บเพจ (Web Page) และหน้าแรกของเว็บเพจ เราเรียกว่า
โฮมเพจ (Home Page) ในแต่ละเว็บไซต์ จะต้องมีหน้าเว็บเพจ อย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป (เพราะไม่อยากนั้น จะเรียกว่าเว็บเพจ แทนเว็บไซต์) ส่วนการเชื่อมโยงของหน้าเว็บ เราเรียกวา ลิงค์ (Link)
นางสาว ธัญญาลักษณ์  เชิดทอง ชั้น ม.6/1 เลขที่ 12
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:44 น.
ความเห็นที่ 26
   เว็บไซต์ คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ ( ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ ) โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆไว้แล้ว (Domain Name) เช่น http://www.geocities.com ,http://www.sanook.com http://www.yahoo.com เป็นต้น

       เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตรสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้

       โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและเรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตรสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงามและน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย

 นางสาวศุภรัตน์ สีต่างคำ 6/1
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:44 น.
ความเห็นที่ 25
โพสโดย
suttida raksapak
เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่า เว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่า เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่างน้อยสอง นางสาว สุทธิดา รักษาภักดิ์
โพสโดย : suttida raksapak
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:43 น.
ความเห็นที่ 24
เว็บไซต์คือ
เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่า เว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่า เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคำว่า เว็บไซต์จะใช้สำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแล้ว

โฮมเพจ (Home Page) คือเว็บเพจหน้าแรกซึ่งเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซท์  ปกติเว็บเพจทุกๆ หน้าในเว็บไซท์จะถูกลิงค์ (โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม) มาจากโฮมเพจ  ดังนั้นบางครั้งจึงมีผู้ใช้คำว่าโฮมเพจโดยหมายถึงเว็บไซท์ทั้งหมด  แต่ความจริงแล้วโฮมเพจหมายถึงหน้าแรกเท่านั้น  ถ้าเปรียบกับร้านค้า โฮมเพจก็เป็นเสมือนหน้าร้านนั่นเอง  ดังนั้นจึงมักถูกออกแบบให้โดดเด่นและน่าสนใจมากที่สุด

เว็บเพจเป็นหน้าเอกสารเว็บที่สร้างขึ้นด้วยภาษา HTML (Hypertext Markup Language)ซึ่งโปรแกรมเบราเซอร์จะทำหน้าที่แปลภาษาHTML ออกมาเป็นหน้าเอกสารทางจอภาพคอมพิวเตอร์  เว็บเพจอาจจะประกอบด้วยข้อความ ภาพกราฟิก หรือภาพเคลื่อนไหว
อาจมีเสียงประกอบด้วยก็ได้


IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:31 น.
ความเห็นที่ 23

เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารดิจิตอล ได้แก่่ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ หรือแม้กระทั่งเสียง โดยมีกาจัดทำในรูปแบบของ
เว็บเพจ (Web Page) และหน้าแรกของเว็บเพจ เราเรียกว่า
โฮมเพจ (Home Page) ในแต่ละเว็บไซต์ จะต้องมีหน้าเว็บเพจ อย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป (เพราะไม่อยากนั้น จะเรียกว่าเว็บเพจ แทนเว็บไซต์) ส่วนการเชื่อมโยงของหน้าเว็บ เราเรียกวา ลิงค์ (Link)

IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:28 น.
ความเห็นที่ 22
โพสโดย
prapasiri
1.หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ

2. เว็บเพจหรือ หน้าเว็บ หมายถึง หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์ ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งาน

โดยทั่วไป เว็บเพจส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเอกสาร HTML หรือ XHTML
3.โฮมเพจ (home page) หมายถึง เว็บเพจหน้าแรกที่ปรากฏของแต่ละเว็บไซต์

 

โพสโดย : prapasiri
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:28 น.
ความเห็นที่ 21
โพสโดย
suttida raksapak
เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่า เว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกsmileyล่าวได้ว่า เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่างน้อยสอ
โพสโดย : suttida raksapak
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:28 น.
ความเห็นที่ 20
โพสโดย
ฝนนารายณ์
1.หมายถึง เว็บเพจหลายๆหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทาง ไฮเปอร์ลิงส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยจัดเก็บไว้ในเวิลด์
โพสโดย : ฝนนารายณ์
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:27 น.
ความเห็นที่ 19
เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ 
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:26 น.
ความเห็นที่ 18
โฮมเพจ คือเว็บเพจหน้าแรกที่เป็นหน้าดัชนีหรือรายการที่บอกรายละเอียดของเว็บไซต์นั้น ๆ   เราอาจจะเปรียบโฮมเพจเหมือนหน้าบ้านของเว็บไซต์ก็ได้

ความหมายของเว็บเพจ

เป็นหน้าเอกสารเว็บที่สร้างขึ้นด้วยภาษา HTML (Hypertext Markup Language)ซึ่งโปรแกรมเบราเซอร์จะทำหน้าที่แปลภาษาHTML ออกมาเป็นหน้าเอกสารทางจอภาพคอมพิวเตอร์  เว็บเพจอาจจะประกอบด้วยข้อความ ภาพกราฟิก หรือภาพเคลื่อนไหว
อาจมีเสียงประกอบด้วยก็ได้
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:26 น.
ความเห็นที่ 17
โพสโดย
ปิยะนันท์
1. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่างๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ
2. หน้าเอกสารของบริการ www ซึ่งตามปกติถูกเก็บอยู่ในรูปแบบไพล์ html (hyper text markup language) โดยไพล์ html
3.  โฮมเพจ (Home Page) คือเว็บเพจหน้าแรกซึ่งเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซท์  ปกติเว็บเพจทุกๆ หน้าในเว็บไซท์จะถูกลิงค์ (โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม) มาจากโฮมเพจ  ดังนั้นบางครั้งจึงมีผู้ใช้คำว่าโฮมเพจโดยหมายถึงเว็บไซท์ทั้งหมด  แต่ความจริงแล้วโฮมเพจหมายถึงหน้าแรกเท่านั้น  ถ้าเปรียบกับร้านค้า โฮมเพจก็เป็นเสมือนหน้าร้านนั่นเอง  ดังนั้นจึงมักถูกออกแบบให้โดดเด่นและน่าสนใจมากที่สุด
โพสโดย : ปิยะนันท์
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:26 น.
ความเห็นที่ 16
โพสโดย
สุรเดช
1.คือแหล่งที่เก็บข้อมูลและสื่อประสมต่างๆเช่น ภาพ เสียง และข้อความ
2.คือหน้าหนึ่งๆของเว็บไซต์ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งาน
3.หน้าแรกของเว็บไซต์
โพสโดย : สุรเดช
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:26 น.
ความเห็นที่ 15
โฮมเพจ (home page) หมายถึง เว็บเพจหน้าแรกที่ปรากฏของแต่ละเว็บไซต์
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:26 น.
ความเห็นที่ 14

   โฮมเพจ (Home Page)
       โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและเรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตรสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงามและน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย

      เว็บเพจ (Web Page)
           
เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตรสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้

     เว็บไซต์ (Web Site)
           เว็บไซต์ คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ ( ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ ) โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆไว้แล้ว (Domain Name) เช่น http://www.geocities.com ,http://www.sanook.com http://www.yahoo.com เป็นต้น

 

IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:25 น.
ความเห็นที่ 13
เว็บไซต์ คือ ชื่อเรียกหรือที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
เว็บเพจ คือ หน้าแต่ละหน้าที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน
โฮมเพจ คือ หน้าแรกที่เข้าสู่เว็บไซต์นั้น ๆ
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:24 น.
ความเห็นที่ 12
โพสโดย
suttida raksapak
cheekyโฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซต์ เมื่อเปิดเว็บไซต์นั้นขึ้นมา โฮมเพจ ก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นสารบัญและคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์นั้นได้สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรของตน นอกจากนี้ ภายในโฮมเพจก็อาจมีเอกสารหรือข้อความที่เชื่อมโยงต่อไปยังเว็บเพจอื่นๆอีกด้วย indecisionsad
โพสโดย : suttida raksapak
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:24 น.
ความเห็นที่ 11
1. เว็บไซต์ คือ หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:24 น.
ความเห็นที่ 10
        เว็บไซต์ คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ ( ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ ) โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆไว้แล้ว (Domain Name) เช่น http://www.geocities.com ,http://www.sanook.com http://www.yahoo.com เป็นต้น

       เว็บเพจ คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตรสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้

       โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและเรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตรสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงามและน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:24 น.
ความเห็นที่ 9
โดยทั่วไป เว็บเพจส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเอกสาร HTML หรือ XHTML (ซึ่งมักมีนามสกุลไฟล์เป็น htm หรือ html) มีลิงก์สำหรับเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอื่น ๆ สามารถใส่รูปภาพและรูปภาพยังสามารถเป็นลิงก์ กล่าวคือสามารถคลิกบนรูปเพื่อกระโดดไปหน้าอื่นได้ นอกจากนี้ยังสามารถใส่แอปเพล็ต (applet) ซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดเล็กแสดงภาพเคลื่อนไหว มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ หรือสร้างเสียง ได้อีกด้วย


IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:24 น.
ความเห็นที่ 8
เว็บเพจ (webpage) หมายถึง หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์ ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งาน
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:23 น.
ความเห็นที่ 7
โพสโดย
suttida raksapak
เว็ปไซต์ หมาย ถึงแหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูล หรือเอกสารต่างๆและสื่อประสม เช่น ภาพ เสียง ข้อความ เป็นต้นค่ะsmiley
โพสโดย : suttida raksapak
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:22 น.
ความเห็นที่ 6
1.เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ 
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:22 น.
ความเห็นที่ 5
โฮมเพจ คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซต์ เมื่อเปิดเว็บไซต์นั้นขึ้นมา โฮมเพจ ก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นสารบัญและคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์นั้นได้สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรของตน นอกจากนี้ ภายในโฮมเพจก็อาจมีเอกสารหรือข้อความที่เชื่อมโยงต่อไปยังเว็บเพจอื่นๆอีกด้วย
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:21 น.
ความเห็นที่ 4
7yyuu3q
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:21 น.
ความเห็นที่ 3
3.โฮมเพจ (home page) หมายถึง เว็บเพจหน้าแรกที่ปรากฏของแต่ละเว็บไซต์
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:18 น.
ความเห็นที่ 2
1.หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ
IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:18 น.
ความเห็นที่ 1

2. เว็บเพจหรือ หน้าเว็บ หมายถึง หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์ ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งาน

โดยทั่วไป เว็บเพจส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเอกสาร HTML หรือ XHTML

IP : 1.4.200.19
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2556,10:17 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: