ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ติดต่อขอ ป.พ. 1 แบบออนไลน์
โพสโดย
Ranger
ให้ท่านแจ้งความประสงค์โดยการระบุชื่อ ปีที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ท่านจะมารับ ป.พ. โดยให้ท่านนำเอกสารดังต่อไปนี้มาในวันที่ท่านจะรับ ป.พ. ด้วย .<br />
1. สำเนาบัตรประชาชน/เอกสารเปลี่ยนชื่อ -สกุล
<div>
2. ใบบันทึกแจ้งความสถานีตำรวจ</div>
<div>
3.เอกสารเดิม (กรณีชำรุด)</div>
<div>
4.รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพสีขาว จำนวน 2 แผ่น  รูปขนาด  1.5 นิ้ว</div>
โพสโดย : Ranger
IP : 1.2.254.206
โพสเมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563,13:58 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: